Kapitalförsäkring eller ISK?

Både investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring har snabbt blivit populära sparformer för oss svenskar. Anledningen är antagligen att det är enkelt och har dessutom varit förmånligt under den tidigare börsuppgången. Men vad är det som skiljer dessa sparformer åt?

Som du kanske redan vet schablonbeskattas hela beloppet på ditt ISK eller kapitalförsäkring. Schablonskatten är den samma för både ISK och kapitalförsäkring och sätts utifrån hur hög statslåneräntan är november året före. I jämförelse med en vanlig aktiedepå är det förmånligare (utifrån ett skatteperspektiv) att spara i ett ISK eller kapitalförsäkring om du har av en avkastning över 1,25%. Observera att du betalar skatt även om värdet på ditt innehav går ner under ett år.

Skillnader mellan kapitalförsäkring och ISK

Skatten är densamma för kapitalförsäkringar och investeringssparkonton. Men det finns flera skillnader som gör att dessa sparformer passar olika bra för olika typer av sparanden.

Skatt på kapitalförsäkring och ISK

Även om skattesatsen är densamma hanteras betalningen av skatten lite annorlunda. På ett ISK-konto betalas schablonskatten på din deklaration. När det gäller kapitalförsäkringar dras den direkt från kapitalförsäkringen varje kvartal.

Dödsfall och förmånstagare

En kapitalförsäkring är just en försäkring där du kan öronmärka pengarna med ett förmånstagarförordnande. Den valda mottagaren, som inte behöver vara en släkting, får 101 procent av försäkringskapitalets värde när du dör. Att du kan välja mottagare på din kapitalförsäkring är en anledning till att denna sparform är populär för sparande till exempelvis barn eller barnbarn. För ISK behöver mottagare regleras via ditt testamente.

Källskatt på utländsk aktieutdelning

Har du utländska aktier som betalar ut utdelning kommer du behöva betala källskatt oavsett om du har dem i en kapitalförsäkring eller ett ISK. Skillnaden är dock att aktörer som exempelvis Avanza och Nordnet ansöker om återbetalning av källskatten åt dig om du har ditt sparande i en kapitalförsäkring. Har du däremot ditt sparande i ett ISK behöver du själv ta upp källskatten i din deklaration året efter utdelningen.

Sparande för företag

Både kapitalförsäkring och ISK går inte att samägas tillsammans med någon annan. Däremot kan en kapitalförsäkring ägas av en juridisk person. Det vill säga att ett företag kan spara i en kapitalförsäkring. Detta är inte möjligt för företag med ett ISK.

Slutsats

Utöver skillnader vi tagit upp ovan skiljer sig även kapitalförsäkring och ISK åt när det gäller exempelvis rösträtt på bolagsstämma, inflytt av värdepapper, investerarskydd med mera. Vad som är bäst av en kapitalförsäkring eller ISK beror helt enkelt på dina förutsättningar och planen med ditt sparande. ISK är idag helt klart ett mycket vanligare alternativ. Planerar du att sätta upp ett sparande för dina barn eller har många utländska utdelningsaktier kan det dock vara en bra idé att kolla lite närmare på en kapitalförsäkring.

Lycka till!

Klicka på en stjärna för att betygsätta detta inlägg!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg ännu