Källskatt på utländska aktier

Som en ivrig aktiesparare kan du njuta av fördelarna med att diversifiera din portfölj genom att investera i utländska företag. Men det är viktigt att känna till att dessa investeringar ofta omfattas av något som kallas källskatt. 

Källskatt kan påverka din avkastning på ett betydande sätt, särskilt om du inte är medveten om hur det fungerar och vilka regler som gäller i de länder du väljer att investera i. I denna artikel kommer vi att djupdyka i ämnet källskatt, hur det kan variera mellan olika länder och hur du som sparare ska förhålla dig till det.

Vad är källskatt?

Källskatt är en skatt som uppbärs vid källan, det vill säga där inkomsten uppstår. I fallet med aktieinvesteringar, om du äger aktier i ett utländskt företag, kan det land där företaget är baserat ta ut en skatt på utdelningar innan de når dig som mottagare. Denna skatt kan variera mellan länder och påverka din totala avkastning.

Skattesatser i olika länder

Här kommer vi att titta på några av de största marknaderna där svenska investerare ofta har intressen, och deras respektive källskattesatser:

  • USA: 30% (kan minskas till 15% genom ett skatteavtal mellan USA och Sverige)
  • Storbritannien: 0% på utdelningar till icke-invånare.
  • Tyskland: 26,375% inklusive solidaritetstillägg.
  • Frankrike: 28%

Observera att dessa siffror är generella och vissa undantag kan gälla.

Hur du äger dina aktier

Hur du äger dina utländska aktier kan ha en stor inverkan på hur mycket källskatt du behöver betala. Om du till exempel äger aktier via ett investeringssparkonto (ISK) kan du inte dra av den utländska källskatten från din svenska skatt. Men om du äger aktierna i en kapitalförsäkring kan det finnas möjlighet att återfå en del av den utländska källskatten.

Så bör du förhålla dig till källskatt

När du planerar att investera i utländska aktier är det viktigt att ta hänsyn till källskatt. Säkerställ att du förstår vilken källskatt som gäller för det land där företaget du investerar i är baserat och hur den skatten påverkar din potentiella avkastning. Om möjligt, undersök om det finns sätt att minska eller återkräva delar av den skatten.

Vanliga frågor om källskatt på utländska aktier

Hur kan jag återkräva källskatt betald på utländska aktier?

Det beror på landet, men det kan vara möjligt att ansöka om återbetalning av källskatt genom skatteavtalet mellan Sverige och det berörda landet.

Kan jag dra av utländsk källskatt på min svenska skattedeklaration?

Ja, om du äger aktierna i ett vanligt aktie- och fondkonto (AF-konto) kan du dra av den utländska källskatten upp till den svenska skattesatsen, vilken är 30%.

Påverkar källskatt mitt ISK eller kapitalförsäkring?

Ja, om du äger utländska aktier på ett ISK eller inom en kapitalförsäkring kan du inte dra av den utländska källskatten. Det kan dock finnas möjlighet att återkräva en del av den skatten om du äger aktierna i en kapitalförsäkring.

Klicka på en stjärna för att betygsätta detta inlägg!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg ännu