Vanliga nyckeltal för att utvärdera aktier

Att välja rätt aktier är inte lätt. Men nyckeltal kan hjälpa dig att analysera och jämföra olika bolag. Vi diskuterar här vanliga nyckeltals respektive fördelar och nackdelar samt användningsområden.

I denna bloggpost kommer vi gå igenom fem vanliga nyckeltal för att utvärdera aktier: P/E-tal, P/S-tal, utdelning, avkastning på eget kapital (ROE) och skuldsättningsgrad (D/E). Dessa nyckeltal hjälper oss att bedöma bolagets värdering, lönsamhet och finansiella hälsa.

P/E-tal (Price/Earnings)

Först ut är P/E-talet, även kallat vinstmultipeln. Det mäter hur mycket investerare betalar för varje krona i vinst. Du får talet genom att dela aktiekursen med bolagets vinst per aktie (EPS). Generellt betyder ett högt P/E-tal att marknaden har höga förväntningar på bolaget. Lågt P/E-tal tyder på motsatsen.

Fördelar

P/E-talet ger en snabb överblick av bolagets värdering. Det kan också hjälpa dig att hitta över- och undervärderade aktier.

Nackdelar

P/E-talet kan vara vilseledande. Det är känsligt för konjunkturen och kan ge en felaktig bild av bolagets värdering.

Användningsområden

Det primära användningsområdet för P/E-talet är att jämföra värderingar mellan bolag inom samma bransch. En “variant” av P/E-talet är det så kallade PEG-talet som även beaktar den förväntade vinsttillväxten.

P/S-tal (Price/Sales)

Nästa nyckeltal är P/S-talet. Det visar hur mycket investerare betalar för varje krona i försäljning. Du får talet genom att dela aktiekursen med bolagets omsättning per aktie.

Fördelar

P/S-talet är mindre känsligt för konjunktursvängningar än P/E-talet. Det är därför mer pålitligt för att jämföra bolag.

Nackdelar

P/S-talet tar inte hänsyn till bolagets vinstmarginal. Det kan leda till att högt värderade bolag med låg vinstmarginal verkar billigare än de är.

Användningsområden

P/S-talet används främst för att jämföra bolag med liknande försäljningsstrukturer inom samma bransch.

Utdelning

Utdelningen visar hur mycket av bolagets vinst som delas ut till aktieägare. Den mäts i procent och kallas även för direktavkastning.

Fördelar

En hög direktavkastning kan indikera en stabil och säker investering. Det lockar ofta långsiktiga investerare.

Nackdelar

Höga utdelningar kan vara ohållbara. Det kan leda till sänkta utdelningar eller svagare tillväxt.

Användningsområden

Direktavkastning används för att bedöma bolagets förmåga att ge avkastning genom utdelning.

Avkastning på eget kapital (Return on Equity, ROE)

ROE är ett nyckeltal som visar hur effektivt ett bolag använder sina tillgångar för att generera vinst. Det mäts i procent och beräknas genom att dela bolagets nettoresultat med dess eget kapital.

Fördelar

ROE ger en god bild av bolagets lönsamhet och kapitaleffektivitet. Ett högt ROE värde tyder på att företaget genererar hög avkastning på sina investeringar.

Nackdelar

ROE kan vara missvisande om bolaget har en hög skuldsättning. Det kan leda till en ökad risk för aktieägarna.

Användningsområden

ROE används för att jämföra lönsamheten mellan bolag inom samma bransch och för att bedöma bolagets förmåga att skapa värde för aktieägarna.

Skuldsättningsgrad (Debt-to-Equity Ratio, D/E)

Skuldsättningsgraden mäter bolagets skuldbörda i förhållande till dess eget kapital. Du får talet genom att dela bolagets totala skulder med dess eget kapital.

Fördelar

En låg D/E-värde tyder på att bolaget har en sund finansiell struktur och lägre risk. Det kan göra det mer attraktivt för investerare.

Nackdelar

En låg skuldsättningsgrad kan också innebära att bolaget inte utnyttjar sina tillgångar till fullo. Det kan leda till en lägre avkastning på investeringar.

Användningsområden

Skuldsättningsgraden används för att bedöma bolagets finansiella hälsa och risknivå. Det hjälper investerare att förstå hur mycket skulder ett bolag har i förhållande till sitt eget kapital.

Sammanfattning

Nyckeltalen har sina fördelar och nackdelar. P/E-talet ger en överblick av bolagets värdering men är känslig för konjunkturen. P/S-talet är mer pålitligt men tar inte hänsyn till vinstmarginaler. Utdelning indikerar avkastning men kan vara ohållbar. ROE visar lönsamhet men kan vara missvisande vid hög skuldsättning. Skuldsättningsgraden ger en bild av bolagets finansiella hälsa men kan indikera oanvända tillgångar.

Det är viktigt att använda nyckeltalen i kombination med varandra och även ta hänsyn till bolagets verksamhet och marknadsläge. Genom att förstå dessa nyckeltal kan investerare fatta mer välgrundade beslut och öka chansen för framgångsrika investeringar.

Klicka på en stjärna för att betygsätta detta inlägg!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg ännu